Free subscription to our newsletter
NCF

Als onderdeel van de Divine Values ​​Projects drukt en deelt de Naji Cherfan Foundation gebeden in de zak die in elf talen te vinden zijn.

De gebeden zijn als volgt:

1. Huil niet, als je van me houdt - Sint-Augustinus
2. Universeel gebed - Paus Clemens XI
3. Doxologie

Gratis Downloaden


Evenzo kunt u gratis gebeden downloaden voor de doop, voor huwelijksceremonies, de noveen en de rozenkrans van goddelijke barmhartigheid volgens de aantekeningen van de heilige Maria Faustina, het gebed tot de priesters en het orthodoxe gebed:

Doopgebed

- Huwelijksgebed

- De Noveen en de rozenkrans van goddelijke barmhartigheid

- Gebed Tot Priesters

- Orthodox Gebed